კომპანიის შესახებ


ISRAGREEN LTD წარმოადგენს, ისრაელის კომპანია J-GROUP-GLOBAL LTD- შვილობილ კომპანიას, რომელსაც სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა დარგში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს, რამოდენიმე ქვეყანაში.

ISRAGREEN LTD მუშაობისას იყენებს ისრაელის უახლეს გამოგონებებს, ტექნოლოგიებს, ცოდნას და ისრაელის მეცნიერებისა და სპეციალისტების გამოცდილებას.

ჩვენი ფირმა საქართველოს ბაზარს სთვაზობს ტექნოლოგიების, პროექტების მიწოდებას და მომსახურებას სამი ძირითადი მიმართულებით:

 

 • სათბურები და მისთვის საჭირო აქსესუარები;
 • წვეთოვანი და სასხური სარწყავი სისტემები;
 • სეტყვისგან დამცავი ბადეები;
 • სემინარების ჩატარება კვალიფიკაციის ასამაღლებლად;

 

ჩვენი კომპანიის მიერ მოწოდებულ ყველა პროდუქტს აქვს მწარმოებლის სერტიფიკატი და დოკუმენტაცია.

დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგვმართეთ:
უფლებამოსილი პირი: ლევან გაჩეჩილაძე

 


კომპანია ისრაგრინი – აგრობიზნესი ა -დან ჰ-მდე სპეციალიზირდება კომპლექსურ პროექტებზე, რომლებიც ბარდება სრულყოფილ მდგომარეობაში და მუშავდება სასოფლო – სამეურნეო მრეწველობის ორგანიზაციის ოპტიმალური უზრუნველყოფის მიზნით. ეს გადაწყვეტილებები ხორციელდება ინოვაციური სამრეწველო ტექნოლოგიების შეწევნით (მხარდაჭერით) აგროსამრეწველო კომპლექსის ყველა სფეროსათვის. ჩვენი მუდმივი კონტაქტი ისრაელის აგრობიზნესის ლიდერებთან, ისევე როგორც ჩვენი გამოცდილება მოწინავე ტექნოლოგიების დანერგვაში წარმოადგენს პროექტეის წარმატებისა და რენტაბელობის გარანტს.

რა არის პროექტი ა-დან ჰ-მდე : კომპანია თავის თვზე იღებს პროექტის თვიდან ბოლომდე შესრულებას და ამგვარად მთლიანად ათავისუფლებს დამკვეთს ყოველგვარი პრობლემისა და მოვალეობისაგან. ერთადერთი რაც მან უნდა გააკეთოს ჩაიბაროს მზა პროექტი.

 


პროექტი ისრაგრინისგან ა-დან ჰ-მდე მოიცავს:

 • კლიენტის თანხლება პროექტის ყველაზე ადრეული სტადიიდან
 • დასახული ამოცანის ჩარჩოებში ყველაზე უფრო სრულყოფილი გადაწყვეტილებების შემუშავებას.
 • პროექტირებას
 • აღჭურვილობის მიწოდებსა და მონტაჟს
 • მშენებლობას
 • ტექნიკურ თანხლებას პროექტის ყველა ეტაპზე
 • ამუშავების შემდეგ აგროთანხლებას ყველა ეტაპზე

 


კომპანია ისრაგრინი ნერგავს სასოფლო-სამეურნეო და სატყეო პროექტების უახლეს ტექნოლოგიებს სრულიად განსხვავებულ კლიმატურ ზონებში. ათეული წლების განმავლობაში დაგროვებული ცოდნა და გამოცდილება, ფირმის რეპუტაციასთან ერთად წარმოქმნის მყარ საფუძველს წარმატებული აგროტექნიკური და სატყეო საწარმოების შესაქმნელად. ჩვენთან თანამშრომლობა თქვენ ბიზნესის მოწინავე საინჟინრო-ტექნიკური გადაწყვეტილებებით უზრუნველყოფაა.

კომპანიის მოქმედების სპექტრი მოიცავს პროექტზე მუშაობის ყველა სტადიას: წინასწარ კონსულტაციას, ტექნიკურ-ეკონომიკურ დასაბუთებას მის სრულ რეალიზაციამდე, აგრო თანხლებას საქმიანობის პირველი წლების განმავლობაში.